Wheel Cleaner Acid Gel 1 l

125 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
4034

Surt rengöringsmedel som används för att rengöra aluminiumfälgar från bromsdamm och

annan smuts utmärkt även till flygrost och gulnad på båt.Produkten är gel baserade vilket

gör att den ligger kvar och ej torkar in så fort som tradtionell syra.

Använd skyddsglasögon och handskar.

 

Används koncentrat eller spädes upp till 1:10

 

Storlek: 1 l

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar ritning, tecken

Automatiskt genererad beskrivning

Fara

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Orsakar allvarlig ögonirritation

Säkerhetsåtgärder:

  • Använd ögonskydd eller ansiktsskydd.
  • Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur ev kontaktlinser om det år lätt. Fortsätt att skölja.
  • Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
  • Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
  • Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

 

*

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00