Mafra Svinting Rapid Spray 500 ml

Erbjudande
93 kr inkl. moms
79.05 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
1409

HÖGPENETRERANDE SLÄPPMEDEL-ROSTBORTTAGARE. Tack vare sin djupverkande funktion,

löser SVITING snabbt upp de järnhaltiga restprodukter och spår av rost på metalldelar. SVITING är

en kombination av ett utmärkt rengöringsmedel och smörjmedel. Låser/löser upp fastrostade skruvar,

muttrar, bultar, lås, gångjärn och kopplingar, utan att skada gummi eller målade delar.

 

BRUKSANVISNING: Spraya på de delar som behöver kopplas ur eller rengöras, låt verka i några

sekunder. Den innehåller inte drivmedel som är skadlig för ozonlagret.

 

Storlek: 500 ml

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar ritning

Automatiskt genererad beskrivning

Varning

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Brandfarlig aerosol. TryckbehållareKan sprängas vid uppvärmning
  • Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • Irriterar huden
  • Orsakar allvarliga ögonirritation

 

Säkerhetsåtgärder:

  • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
  • Får inte punkteras eller brännas, gäller även tom behållare.
  • Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
  • Undvik att inandas sprej.
  • Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 grader C/122 grader F
  • Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur ev kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja.

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00