Sonax Kallavfettning 1L

SONAX
Erbjudande
89 kr inkl. moms
57.85 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
7-616300

SONAX Kallavfettning. Petroleumbaserad avfettning. Oerhört effektiv mot olja och

smuts, fungerar på både våt och torr yta. Bäst effekt sker vid användning på torr yta.
 

Storlek: 1L.

 

 

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar clipart

Automatiskt genererad beskrivning

Fara

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
  • Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
  • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Säkerhetsåtgärder:

  • Undvik att andas in ångor och sprej
  • Förvaras inlåst
  • Vid förtäring: Skölj munnen och kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare

Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

 

 

 


 

 

 

 
  

Rekommenderade produkter

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00