Ironman Neutral 1 l

149 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
6020

Ironman Neutral är en pH neutral och väldigt effektivt hjälpmedel för borttagning av bromsdamm,flygrost och

annan förorening på lack och fälgar orsakat av metallpartiklar.Dom aktiva ingredienserna i Ironman Neutral

löser upp metallföroreningar och får det att lossna. Har även en färgindikator som gör att metallpartiklarna

färgas lila.Produkten används koncentrerad eller spädes 1:1.

 

Storlek:1L

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

Säkerhetsinformation:

 

En bild som visar ritning

Automatiskt genererad beskrivning

Varning

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Kan orsaka allvarlig hudirritation

Säkerhetsåtgärder:

  • Använd ögonskydd/skydshandkar
  • Vid bestående hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp
  • Undvik att inandas dimma/ångor/sprej.
  • Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning

 

 

 

 

Rekommenderade produkter

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00