Sonax Glansschampo 500 ml

Erbjudande
89 kr inkl. moms
66.75 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
7-314241

Ett schampo för bil, båt och husvagn.

Innehåller glanshöjande ämnen som är fritt från vax och lösningsmedel.

 

Storlek: 500 ml

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

 

Säkerhetsinformation:

Varning!

HÅLL OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Irriterande för huden.
  • Orsakar allvarlig ögonirritation.

Säkerhetsåtgärder:

  • Tvätta händerna noggrant efter hantering.
  • Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd eller ansiktsskydd.
  • VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna kontaktlinser, om det kan göras enkelt. Fortsätt att skölja.Om ögonirritation kvarstår, kontakta läkare.
  • Vid hudirritation, kontakta läkare.

 

 

 

*

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00