Menzerna MZ Wash 1 l

169 kr inkl. moms
Delbetala från 8 kr/mån. Läs mer
Antal st
Art nr
6604

Menzernas nya unika löddrande silikonfria polymerschampo som ger en ren yta med 

en oerhört fin och djup glans. Schampot har en fräsch tropisk doft.  

 

Godkänd för oljeavskiljare av DEKRA. pH neutral.

 

Spädning: 50-80 ml schampo i 10 l vatten.

 

Storlek: 1 l

 

För mer information:

https://youtu.be/suATEh1GU60

 

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

Säkerhetsinformation:

Fara

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Orsakar allvarliga ögonskador
  • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Säkerhetsåtgärder:

  • Använd skyddshandskar/ögonskydd
  • Undvik utsläpp till miljön.
  • VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om det kan göras enkelt. Fortsätt att skölja.
  • Läs etiketten före användning
  • Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare

 

 

*

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00