Car Shampo 1 l

99 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
1008

Car Shampoo: för rengöring av personbilar, bussar, lastbilar och fritidsbåtar. Utmärkt till manuell tvätt och till tvättanläggningar.

Car Shampoo är ett vattenbaserat bilshampo som effektivt rengör ytan från smuts. Produkten ger bilen en blank och

smutsavvisande yta. Car Shampoo är högkoncentrerat och därför ekonomiskt att använda.

Storlek: 1 l

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

Säkerhetsinformation:

Varning!

HÅLL OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Irriterande för huden.
  • Orsakar allvarlig ögonirritation.

Säkerhetsåtgärder:

  • Tvätta händerna noggrant efter hantering.
  • Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd eller ansiktsskydd.
  • VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna kontaktlinser, om det kan göras enkelt. Fortsätt att skölja.Om ögonirritation kvarstår, kontakta läkare.
  • Vid hudirritation, kontakta läkare.

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00