Super Wash Yellow 1 l

99 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
6059

Super Wash Yellow används för rengöring och insektsborttagning på lastbilar, bilar, truckar,

containrar, traktorer, lantbruksredskap, gräv- och vägmaskiner etc.

Är också utmärkt till rengöring vid brandsanering, rengöring och avfettning av maskiner,

transportband, metaller och i lantbruket. Är perfekt för grovtvätt i t. ex. lokaler som

idrottsanläggningar, bassänger etc.

 

Fungerar också som fasadtvätt både före och efter målning.

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar ritning, tecken

Automatiskt genererad beskrivning

Fara

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Orsakar allvarliga ögonskador
  • Irriterar huden

Säkerhetsåtgärder:

  • Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd
  • Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur ev kontaktlinser om det går lätt. Försätt skölja.
  • Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00