Super Wash Green 1L

Blue&Green
99 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
6072

Alkalisk produkt för fordonsrengöring, kapell, fasader m.m. ger en kliniskt rent yta.

Perfekt för rengöring efter polering innan applicering av lackskydd.

Löser olja, fett, smuts, trafikfilm, insekter och fungerar även vid brandsanering, 

grovtvätt och fasadtvätt m.m.

Snabbverkande och lätt att skölja rent och efterlämnar en blank yta.

 

Högkoncentrerad spädes enl nedan:  

Personbilstvätt   1:10 - 1:50
Lastbilstvätt   1:5 - 1:25
Entreprenadmaskiner   1:5 - 1:20
Industriell rengöring   1:4 - 1:50
Fasadtvätt   1:5 - 1:25

 

Storlek:  1L.

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar ritning, tecken

Automatiskt genererad beskrivning

Fara

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Orsakar allvarliga ögonskador
  • Irriterar huden

Säkerhetsåtgärder:

  • Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd
  • Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur ev kontaktlinser om det går lätt. Försätt skölja.
  • Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare

 

 

 

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00