Textile Protection 500 ml

179 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
3888

Textilimpregnering som effektivt skyddar bl a dina textilmöbler, kläder och skor mot vätskor.

Den gör dessutom att textilien blir lättare att göra ren om olyckan är framme.

Spraya ett tunt lager, låt torka och gör om det 1-2 gånger till.

 

Storlek: 500 ml aerosolflaska, vilket gör den mycket lätt att använda.

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar tecken, ritning

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar clipart

Automatiskt genererad beskrivning

Fara

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Extremt brandfarlig aerosol. Kan sprängas vid uppvärmning
  • Orsakar allvarlig ögonirritation
  • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Säkerhetsåtgärder:

  • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
  • Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • Får inte punkteras eller brännas, gäller även tom behållare.
  • Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
  • Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 grader C/122 grader F
  • Innehållet/behållaren avfallshanteras enligt lokala/regionala/nationella föreskrifter

 

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00