Cargloss Rubber Sheen 1 L

Cargloss
149 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
3850

Cargloss Rubber Sheen är ett perfekt medel för gummimattor och invändig vinyl som ej får bli hala.

Produkten är vattenbaserad och siliconfri.

Spraya ett tunt lager,  jämna till med svamp eller torkduk, låt torka.

 

Storlek: 1 l inkl vit spraytrigger

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar ritning

Automatiskt genererad beskrivning

Varning

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Brandfarlig vätska och ånga
  • Orsakar allvarliga ögonirritation

 

Säkerhetsåtgärder:

  • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
  • Vidta åtgärder mot statisk elektricitet
  • Tvätta händerna grundligt efter användning.
  • Använd skyddshandskar och ögonskydd.
  • Vid hudkontakt: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur ev kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja.

 

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00