Cargloss Clean All 1L

Cargloss
149 kr inkl. moms
Delbetala från 7 kr/mån. Läs mer
Antal st
Art nr
3573

Koncentrerat Rengöringsmedel

Produktinformation: Spädes 1:1 - 1:10. Mycket effektivt till rengöring av textilier, plast m.m. Kan användas

på de flesta ytor. Spädes med vatten beroende på smutsighetsgraden. Spraya på medlet, låt verka en stund,

rengör därefter med svamp eller borste. Torka av med rent vatten. OBS! Bör ej användas i klädseltvättmaskin.

 

Storlek: 1 L

Gör så här:
Klädseltvätt: Förbehandla alla synbara större fläckar innan du börjar med applicering av hela partier. Gå igenom

hela inredningen. Spraya på i ett jämnt lager, inte för mycket, dränk inte. Låt verka några minuter. Gnugga vid

behov med interiörborste eller svamp. Skölj sedan ordentligt med varmt vatten med hjälp av klädseltvättmaskin

eller våtsugare. Torka med bomullsduk där du inte kommer åt med sugmunstycket.

 

Interört: Spraya på ytan låt verka någon minut och torka torrt med microfiberduk, ger en mycket fin yta.

 

Storlek: 1 l

 

Ladda ner:
Säkerhetsdatablad

 

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar ritning, tecken

Automatiskt genererad beskrivning

Fara

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Säkerhetsåtgärder:

  • Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
  • Vid förtäring: Skölj munnen, Framkalla INTE kräkning
  • Vid hudkontakt: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur ev kontaktlinser om det går lätt. Försätt skölja.
  • Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
  • Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

 

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00