Sanego Glass Cleaner 0,5 l & 5 L

SANEGO
99 kr inkl. moms
Storlek
Antal st
Art nr
3521/3722

Sanego Glasscleaner rengör snabbt och lätt glasytor och plexiglas, tar bort smuts, oljefilm, insekter m.m.

Spraya ytan och torka med microfiberduk. Lämnar ingen flammig yta eller sk regnbågar..

 

Storlek: 0,5 L inkl spraytrigger och 5 L.

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar clipart

Automatiskt genererad beskrivning

Varning

HÅLL OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • Irriterar huden.

Säkerhetsåtgärder:

  • Använd ögonskydd och skyddshandskar.
  • Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten.
  • Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja.
  • Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • Ta av nedstänkta kläder.

 

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00