Aqua Guard Glasbehandling

Erbjudande
149 kr inkl. moms
111.75 kr inkl. moms
Antal
Antal st
Art nr
6147
Aqua Guard Glasbehandling i wipes.

Kör i regn utan att behöva använda torkarna, vattendropparna pressas bort av fartvinden vid 70 km/h samt
att insekter, smuts, is och snö ej sitter fast på rutorna. Du slipper reflexer vid mörkerkörning.
 
Hållbarheten är upp till 1 år eller 3000 mil.
 

Innehåller:

1 st Pre-Cleaner (Rengörings Duk)

1 st Glass Coating (Glasbehandlings Duk)

1 st Efterpoleringsduk

 

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad Pre-Cleaner

Säkerhetsdatablad Coating

 

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar clipart

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar tecken, ritning

Automatiskt genererad beskrivning

Varning

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
  • Orsakar allvarlig ögonirritation

Säkerhetsåtgärder:

  • Använd ögonskydd
  • Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt i vatten i flera minuter. Tar ur ev kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja.
  • Förvaras i väl ventilerade utrymmen och svalt
  • Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall

 

 

 

 

 

 

 

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00