Mafra Fast & Black 500 ml

99 kr inkl. moms
Delbetala från 5 kr/mån. Läs mer
Antal st
Art nr
1400

Mafra Fast & Black är en däckglans som ger en snygg och kladdfri finish.

Till skillnad från många andra liknande produkter på marknaden, så torkar

FAST & BLACK snabbt in och ger en antistatisk yta, du behöver inte ens

röra däcken. Smuts och damm fastnar ej. Skvätter inte ner lacken eller fälgarna.

Otroligt enkel och smidig och helt klart en favorit bland våra kunder. Satin Finish.

 

Storlek: 500 ml

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

 

Säkerhetsinformation:

 

En bild som visar ritning

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar tecken, ritning

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar ritning

Automatiskt genererad beskrivning

Fara

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
  • Irriterar huden.
  • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
  • Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Säkerhetsåtgärder:

  • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
  • Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
  • Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
  • Undvik att inandas sprej
  • Vid inandning: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • Skyddas från solljus. Får inte utsättas för termeraturer över 50 grader/ 122 F

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00