Mafra Extreme Black 4,5L

Mafra
719 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
10761

EXTREME BLACK är en däckglans med ”wet-look” utseende och ultrablank effekt, idealisk för lågprofilsdäck.

Tack vare de vattenavstötande ingredienserna håller den i veckor – motstår regn och tvättar. Skyddar däcket

från att åldras och förhindrar sprickbildning.

 

EXTREME BLACK kladdar ej, drar ej åt sig damm/smuts.

Däcken blir inte bruna efter ett tag som de klassiska produkterna kan göra. Väldoftande.

Med EXTREME BLACK kommer dina däck att få ett mer sportigt utseende som kommer märkas.

BRUKSANSVISNING:

Tvätta noggrant och torka den yta som ska behandlas, applicera produkten med sprayflaska eller svamp. Låt torka.Säljs endast för professionellt bruk.

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar clipart

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar tecken, ritning

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar ritning

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar ritning

Automatiskt genererad beskrivning

Fara

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

 • Mycket brandfarlig vätska och ånga
 • Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
 • Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • Irriterar huden
 • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Säkerhetsåtgärder:

 • Använd skyddshandskar / ögonskydd
 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
 • Undvik att inandas ångor.
 • Vid förtäring: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
 • Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten
 • Vid inandning: Vid obehag, kontakta läkare.

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00