Autosmart Buffer 2000 1L

Autosmart
449 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
4027

Buffer 2000 är en kemiskrubbing med porslinslera, vilket ger dess mycket goda lackrengörande

effekt. Produkten rengör på djupet och används med fördel på lacker som är kraftigt oxiderade.

Buffer 2000 tar även bort mindre repor. Produkten är anpassad för att klara av de stora problem

som röda och mörka lacker kan ha med oxidation. Buffer 2000 rengör lacken på djupet och

lämnar kvar en hård vaxyta på lacken.
 

Användningsområde: Bil, båt, husvagn, MC

Typ av lack: Alla

Skyddseffekt: Medium

Oxidborttagning: Hög

Repborttagning: Medium

Silikon: Nej

Slipmedel: Nej

 

Storlek: 1 L

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar ritning

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar ritning

Automatiskt genererad beskrivning

Varning

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Irriterar huden.
  • Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter
  • Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Säkerhetsåtgärder:

  • Undvik att inandas ångor/sprej
  • Undvik utsläpp i miljön.
  • Använd skyddshandskar.

Förvaras på väl ventilerad plats

 

 

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00