Menzerna Super Heavy Cut 300 250 ml

241 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
8570

Grovrubbing Super Heavy Cut 300, för mycket hårda och slitna lacker. 

Fördelar: Maximerad avverkning på kort tid, dammar minimalt och lättarbetad.

 

Klarar P1200 sliprepor med ull och P1500 med hård skumrondell,

Passar med Menzernas vita/röda hårda rondell eller ullrondell med både roterande eller oscillerande maskin.

 

Fri från silikon och fillers.


Avverkning: 10 av 10

Glans:  6 av 10. enl. uppgift från Menzerna.  


Storlek: 250 ml

 

Säkerhetsblad finns att beställas.

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar clipart

Automatiskt genererad beskrivning

Fara

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Kan orsaka skador på det centrala nervsystemet genom lång eller upprepad exponering. Exponeringsväg: Inandning/inhalation
  • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Säkerhetsåtgärder:

  • Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ånger/sprej.
  • Undvik utsläpp till miljön.
  • Sök läkarhjälp vid obehag.

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00