Menzerna Heavy Cut 400 250 ml

201 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
6091

En allsidig grovrubbing, Fungerar utmärkt med både ull och skumrondell samt med både roterande eller

oscillerande maskin. Fördelar med Heavy cut 400 är att den inte dammar,  ger minimalt med polerrosor,

kladdar inte och lätt att torka av. Eliminerar repor P1500 med  ullrondell och P2000 med hård skumrondell.

 

Fri från silikon och fillers.


Avverkning: 8 av 10

Glans: 8 av 10 enl. uppgift från Menzerna.

Storlek: 250 ml

Passar med Menzernas vita/röda hårda rondell eller ullrondell.

 

Säkerhetsdatablad finns att beställa.

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar clipart

Automatiskt genererad beskrivning

Fara

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Kan orsaka skador på det centrala nervsystemet genom lång eller upprepad exponering. Exponeringsväg: Inandning/inhalation
  • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Säkerhetsåtgärder:

  • Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ånger/sprej.
  • Undvik utsläpp till miljön.
  • Sök läkarhjälp vid obehag.

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00