Sonax Xtreme Spray & Seal 750 ml

Sonax
Erbjudande
299 kr inkl. moms
209.3 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
9940

En snabb och effektiv försegling av lack,kromglas och plast.

Spray på efter efter tvätt och skölj av. Ger en grym glans och avrinning.

 

Storlek : 750 ml

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

 

Säkerhetsinformation:

Varning!

HÅLL OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Brandfarlig vätska & ånga
  • Orsakar allvarlig ögonirritation.

Säkerhetsåtgärder:

  • Tvätta händerna noggrant efter hantering.
  • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
  • Rökning förbjuden.
  • Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd eller ansiktsskydd.
  • VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna kontaktlinser, om det kan göras enkelt. Fortsätt att skölja. Om ögonirritation kvarstår, kontakta läkare.
  • Vid hudirritation, kontakta läkare.

 

 

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00