Autosmart Silver One 1L

Autosmart
1199 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
4080

Silver One ger ett mycket långvarigt och starkt skydd på lacken som försvårar för yttre

faktorer såsom UV-ljus, vägsalt, avfettningsmedel och fukt att oxidera ytan. Produkten

låter lacken andas och passar därför utmärkt även på nya bilar och omlackerade ytor där

lacken inte har härdat färdigt. Silver One används med fördel på alla typer av lacker samt

gelcoat och ger ett skydd som vid normal användning/skötsel håller 12-15 månader.

 

Användningsområde: Bil, Båt

Typ av lack: Alla

Skyddseffekt: Hög

Oxidborttagning: Låg

Repborttagning: Låg

Silikon: Ja

Slipmedel: Nej

Storlek: 1 l

 

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar clipart

Automatiskt genererad beskrivning

Varning

HÅLL OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Brandfarlig vätska och ånga.
  • Kan göra att man blir dåsiga eller omtöcknad

Säkerhetsåtgärder:

  • Undvik att andas in ångor/sprej.
  • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
  • Rökning förbjuden
  • Använd skyddshandskar
  • Vid hudkontakt: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • Vid inandning: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • Förvaras på väl ventilerad plats.
  • Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

 

 

 

 

 

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00