Autosmart Platinum 1L

Autosmart
575 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
3036

Platinum är framtagen för att ge en mycket hög blankhet, ge ett långvarigt skydd på

lacken samt vara lättarbetad. Produkten kan användas på alla typer av lacker samt på

ytor som är glansförseglade. Platinum kan påföras på hela fordonet innan avtorkning.

Användningsområde: Bil, båt, husvagn, MC

Typ av lack: Alla

Skyddseffekt: Hög

Oxidborttagning: Medium

Repborttagning: Låg

Silikon: Ja

Slipmedel: Nej

 

Storlek: 1 L

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar clipart

Automatiskt genererad beskrivning

Varning

HÅLL OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Kan gör att man blir dåsig eller omtöcknad
  • Orsakar allvarlig ögonirritation

Säkerhetsåtgärder:

  • Undvik att andas in ångor/damm.
  • Använd skyddshandskar
  • Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt sköja.
  • Används utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning

 

 

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00