PPS lackskydd

PPS
Erbjudande
749 kr inkl. moms
524.3 kr inkl. moms
Delbetala från 24 kr/mån. Läs mer
Antal
Antal st
Art nr
3074

PPS är en tvåkomponents teflonbehandling som ger ett långvarigt skydd och ökar lystern i

lacken samt tål avfettning. Produkten ger en vatten- och smutsavvisande yta och är mycket

lättskött. Produkten är världens enda patenterade lackskydd genom den unika bindningen av 

teflonet till lacken genom jonbindning, dessa egenskaper gör att hållbarheten är ca 18 månader.

Ett kit räcker till 3 normalstora bilar.

 

Storlek: 2*59 ml.

Sälj i singelpack och i 5-pack.

 

Ladda ner:

Säkerhetsdatablad Cleaner

Säkerhetsdatablad Sealant

 

Säkerhetsinformation Cleaner:

En bild som visar ritning, tecken

Automatiskt genererad beskrivning

Fara

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

 • Irriterar huden
 • Orsakar allvarliga ögonskador

Säkerhetsåtgärder:

 • Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur ev kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja.
 • Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård

 

Säkerhetsinformation Sealant:

En bild som visar ritning

Automatiskt genererad beskrivningEn bild som visar clipart

Automatiskt genererad beskrivning

Fara

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

 • Irriterar huden
 • Orsakar allvarliga ögonskador
 • Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna

Säkerhetsåtgärder:

 • Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • Tvätta exponerade områden grundligt efter användning.
 • Vid förtäring: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
 • Framkalla INTE KRÄKNING.
 • Förvaras inlåst.
 • Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

 

 

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00