Menzerna Marine Gelcoat Premium Protection 1L

974 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
9-24015

Produktinformation 
Det ultimata gelcoatskyddet som ger glans och hållbarhet utöver det normala. Produkten innehåller dom

senaste "Hi-Tech" polymerer för att ge maximal glans och hållbarhet, oerhört dryg och lättarbetad.
Hållbarheten är över en säsong. En flaska räcker till ca 3-4 ggr på en 30 fots båt.

Produkten appliceras med en medium/mjuk skumrondell.

 

Storlek: 1L

 

Säkerhetsdatablad kan rekvireras från oss.

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar clipart

Automatiskt genererad beskrivning

Varning

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Kan orsaka skador på den centrala nervsystemet genom lång eller upprepad exponering.
  • Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Säkerhetsåtgärder:

  • Undvik utsläpp i miljön
  • Inandas inte damm/rök/dimm/gaser/ångor/spray
  • Sök läkarhjälp vid obehag
  • Innehållet/behållaren avfallshanteras enl lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter

 

 

 

 

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00