Menzerna Marine Gelcoat Premium One Step polish 1L

774 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
9-24011

Produktinformation 
En enstegsprodukt för båtpolering som löser problem med repor,gulnad gelcoat, oxid m.m.

Ger ett perfekt resultat pga Menzernas H-tech mineraler i produkten.

Används med ull eller hård/medium skummrondell.


Avverkning: 8/10 och Glans 8/10.


Storlek: 1L

 

Obs! Innehåller inget skydd så avsluta med Gelcoat Protection.

 

Säkerhetsdatablad kan rekvireras från oss.

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar clipart

Automatiskt genererad beskrivning

Varning

HÅLL OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Kan orsaka skador på den centrala nervsystemet genom lång eller upprepad exponering.
  • Exponeringsväg: Inandning/inhalation
  • Skadliga långtidseffekt för vattenlevande organismer

Säkerhetsåtgärder:

  • Undvik utsläpp i miljön
  • Inandas inte damm/rök/gaser/ångor/ sprej.
  • Sök läkarhjälp vid obehag

 

 

 

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00