Menzerna Marine Gelcoat Liquid Sanding 1L

499 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
9-24010

Produktinformation 
Menzerna Marine Gelcoat Liquid Sanding är produkten som ersätter våtslipning, en flytande våtslipning!

Används till extremt matta/oxiderade ytor eller kraftiga repor. Utmärkt även till polering efter gelcoat lagningar.
Efterpolering krävs med One step polish för att få en utmärkt yta. Används med ull eller hård/medium skumrondell.

Motsvarar ett slippapper mellan P800-1200.


Storlek:1L

 

Säkerhetsdatablad kan rekvireras från oss.

 

 

Säkerhetsinformation:

En bild som visar clipart

Automatiskt genererad beskrivning

Fara

HÅLL OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Orsakar skador på lungorna genom lång eller upprepad exponering.
  • Exponeringsväg: Inandning/inhalation

Säkerhetsåtgärder:

  • Tvätta händerna grundligt efter användning.
  • Inandas inte damm/rök/gaser/ångor/ sprej.
  • Åt inte, drick inte och rök inte när du använder produkten
  • Sök läkarhjälp vid obehag

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00