Menzerna Marine Gelcoat Cut Compound 1L

Nyhet
649 kr inkl. moms
Antal st
Art nr
9-24012

Produktinformation 


En effektiv rubbing för båtpolering som löser problem med kraftiga repor/oxid.

 

Ger snabbt ett bra resultat!

 

Används med ull eller hård skummrondell med roterande/oscillerande maskin.


Avverkning: 9/10 och Glans 5/10.


Storlek: 1L

 

Säkerhetsinformation:

 

Varning   En bild som visar ritning

Automatiskt genererad beskrivning

HÅLL OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Faroangivelser:

  • Orsakar allvarlig ögonirritation

Säkerhetsåtgärder:

  • Använd ögonskydd/ansiktsskydd.
  • Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella        kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja.
  • Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste uppsöka läkarvård.
  • Tvätta grundligt efter användning.
  • Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

 

Säkerhetsdatablad kan rekvireras från oss.

ProRecond AB


Besöksadress:
Gräddvägen 29
906 20 UMEÅ
Mobil: 070-316 38 88
Hämtlager: 070-663 71 62

E-mail: info@prorecond.se
Order: order@prorecond.se
Reklamationer: order@prorecond.se

Öppettider hämtlager Umeå

Måndag Fredag 10.00 - 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00